• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด


ยาเคมีบำบัด หรือ อาจเรียกสั้น ๆ ว่า "คีโม" ย่อมาจาก "คีโมเทอราปี" (Chemotherapy) หมายถึง สารเคมีหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ต้าน หรือ ทำลายเซลล์มะเร็ง โดยมีเป้าหมายในการรักษา คือ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไป และตายในที่สุด

การเลือกสูตรยาเคมีบำบัด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง อายุและสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โรคประจำตัว ประวัติการรักษามะเร็งที่ผ่านมาในอดีต ผลข้างเคียงการออกฤทธิ์ หรือ ต้านฤทธิ์ระหว่างยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน ดังนั้นการให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีจุดมุ่งหมาย หรือกำหนดวัตถุประสงค์แตกต่างกันในแต่ละรายบุคคล ขึ้นอยู่กับอาการของโรค