• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมแพทย์เฉพาะทาง


มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยและญาติจะได้รับ