• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รู้จักเรา


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ตอบโจทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายรูปแบบ

ชีวามิตราศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่ดีในการักษาควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่อย่างลึกซึ้ง ใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อมในการรักษา ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลคนไข้ดุจญาติมิตร และพร้อมสร้างทุกโอกาสและความเป็นไปได้ในการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างที่เราเชื่อว่า "ทุกโอกาสคือความเป็นไปได้"

ชีวามิตรา "ยึดหลักดำเนินชีวิตด้วยมิตรภาพ" มุ่งเน้นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา... เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยปรัชญาการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่

INNOVATIVE
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

รักษามะเร็งได้ทุกประเภท

MEDICAL
SPECIALISTS

ตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุมและแม่นยำ

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการรักษาโรคมะเร็ง

HEALING
ENVIRONMENT

แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและ

สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

VISION


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับสถาบันการแพทย์ระดับนานาชาติ

MISSION