• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

INNOVATIVE
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการรักษา

นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

รักษามะเร็งได้ทุกประเภท

MEDICAL
SPECIALISTS

ตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุมและเชื่อถือได้

โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ด้านการรักษาโรคมะเร็ง

HEALING
ENVIRONMENT

แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและ

สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา
โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ตอบโจทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายรูปแบบ

ข้อมูลสุขภาพ