• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องพักเดี่ยวพิเศษ


ห้องพักรวม 4 เตียง ด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด 52 ตารางเมตร แต่ละเตียงแยกกันอย่างส่วนตัว และสร้างความผ่อนคลายด้วยบรรยากาศสวนโดยรอบห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้:

- เตียงปรับระดับอัตโนมัติด้วยไฟฟ้าระบบมาตรฐานควบคุมด้วยรีโมท
- น้ำดื่ม

หมายเหตุ
- ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล/วัน
- โรงพยาบาลฯ ไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก
- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การให้บริการห้องพักแต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารับการรักษา

ห้องพักรวม (CHIWA SUITE)
ห้องพักรวม (CHIWA SUITE)