• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

INNOVATIVE
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

รักษามะเร็งได้ทุกประเภท

MEDICAL
SPECIALISTS

ตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุมและแม่นยำ

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง

HEALING
ENVIRONMENT

แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและ

สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา
โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางในจังหวัดอุบลราชธานี ตอบโจทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายรูปแบบ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใหม่ล่าสุดในพื้นที่อีสานตอนล่าง มาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการแพทย์นานาชาติ

ข้อมูลสุขภาพ