• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) ประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้น

20 April 2021

เชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ 

ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ที่รู้จักกันดีคือ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่ 

หรือ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก

เราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสHPV  นี้ได้  ด้วยการฉีดวัคซีน HPVซึ่งหลายคนคงนึกถึงวัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ 

แต่ปัจจุบันยังมีวัคซีน HPV อีกหนึ่งชนิด คือ วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9)  ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ 

สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ที่ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก และหูดหงอนไก่ 


สามารถฉีดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 9 - 45 ปี โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ครอบคลุมมากขึ้น   

    • วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) Package 2 เข็ม  สำหรับเด็ก อายุ 9-15 ปี   ราคา 14,000 บาท

    • วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) Package 3 เข็ม  สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 15 ปี ขึ้นไป  ราคา 20,000 บาท

    • วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Gardasil 9) Packageพิเศษ  สำหรับผู้ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา (ทุกโปรแกรม)  

    Package 3 เข็ม  ราคา 18,500 บาท ระยะเวลาการรับสิทธิ์ 3 เดือน หลังจากเข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น

หมายเหตุ : 

* ราคาPackageนี้สำหรับการชำระครั้งเดียวเท่านั้น  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

** ราคาPackageนี้รวมค่าแพทย์ ค่าฉีด และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

***ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรเกรมส่งเสริมการขายอื่นได้ รวมถึงบัตรส่วนลดอื่นได้

#โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา #โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง #อุบลราชธานี

“กายต้องตรงจุด  ใจต้องดูแล”

ปรึกษาแนวทางการรักษาและนัดหมายแพทย์ โทร. 045-958-888 

สอบถามเพิ่มเติม m.me/chiwamitra

www.chiwamitra.com

แผนที่การเดินทาง  https://goo.gl/maps/eiZuEz14scdPHf996