• นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราเปิดให้บริการรักษาและให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

29 March 2021

ญชา มีสารประกอบที่เรียกว่า Cannabinoids จำนวนมาก โดยมีตัวหลัก คือ THC(Tetrahydrocannabidiol) และ CBD (Cannabidiol) ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์คือ ฤทธิ์ของ THC ต่อจิตประสาท ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และกระตุ้นให้อยากอาหาร ส่วน CBD มีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ ลดอาการชักเกร็ง  ทั้งนี้ฤทธิ์ของ THC  และ CBD มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหลายชนิดในหลอดทดลอง

กลุ่มอาการป่วยที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์มากที่สุด คือกลุ่มโรคมะเร็ง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง  รองลงมา คือโรคของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น  ลมชัก  พาร์กินสัน  อัลไซเมอร์  ไมเกรน ปวดจากระบบประสาท (Neuropathic Pain)  


โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราเปิดให้บริการรักษาและให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์  ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โดยแพทย์ Complementary and Alternative Medicine และเภสัชกร  ที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์

พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาทางTelemedicine โดยไม่มีค่าใช่จ่าย

#โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา #โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง #อุบลราชธานี

“กายต้องตรงจุด ใจต้องดูแล”

ปรึกษาแนวทางการรักษาและนัดหมายแพทย์ โทร. 045-958-888 

สอบถามเพิ่มเติม m.me/chiwamitra

www.chiwamitra.com

แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/eiZuEz14scdPHf996 

#ตรวจสุขภาพประจำปี

#ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 

#รักษามะเร็ง

#กัญชาทางการแพทย์

#กัญชารักษามะเร็ง

#กัญชากับมะเร็ง

#เคมีบำบัด 

#ฉายแสง

#Oncothermia

#TargetedTherapy 

#ยาพุ่งเป้า

#ภูมิคุ้มกันบำบัด 

#หมอมะเร็ง

#หมอธนุตม์

#มะเร็งระยะสุดท้าย